ZAŠTITA POSLOVANJA

U potpunosti smo predani zaštiti Vašu privatnost te Vas odgovorno uvjeravamo da je zaštita Vaših osobnih podataka prioritet prilikom provođenja i organiziranja svih poslovnih procesa.

Poštujemo tajnost svih Vaših osobnih podataka i uvijek postupamo u skladu s odgovarajućim odredbama zakona i drugih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka te odredbama o zaštiti privatnosti.

Putnici svoje osobne podatke dijele dobrovoljno. Sve podatke o Putniku Agencija će čuvati kao poslovnu tajnu. Bez odobrenja Putnika, osim u zakonom propisanim slučajevima, nikome neće priopćiti: njegovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu kao ni imena njegovih suputnika. Agencija neće davati osobne podatke Putnika bilo kojoj trećoj osobi bez prethodnog izričitog i pisanog odobrenja Putnika, osim ako je na to obvezan zakonom ili odlukom nadležnog tijela vlasti. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja, odnosno ukoliko Putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci Putnika čuvat će se u bazi podataka sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije ugovornih aranžmana i marketinških akcija agencije. Tijekom redovitog poslovanja, putnička agencija Away (u daljnjem tekstu: Agencija) sklapa veliki broj odnosa, kako s potrošačima, tako i s poslovnim partnerima i vlastitim zaposlenicima. Radi toga, potrebno je razgraničiti na koje se odnose, odnosno vrste interakcije primjenjuju ove odredbe o zaštiti podataka.

Ova odredbe primjenjuju se isključivo u sljedećim slučajevima:

- ako posjetite našu internetsku stranicu, uključujući i online rezervaciju objekata ili drugih usluga na našoj internetskoj stranici;
- ako koristite naše usluge rezervacije objekata i ostalih turističkih usluga i u te svrhe komunicirate izravno s nama
- ako dijelite recenzije boravka na za to primjenjivim web lokacijama;
- ako se pretplatite na naše reklame (newsletter);
- ako otkazujete rezervaciju te Vam je potrebno vratiti uplaćen novčani iznos;
- ako plaćate iznos rezervacije preko bankovnog transfera i kreditinih kartica;
- ako nam se javite u svrhu zapošljavanja.

Obrada osobnih podataka

Tijekom poslovanja s Vama, obrađujemo razne osobne podatke. Obrada će ovisiti kako o vrsti interakcije koju imamo s Vama, tako i o usluzi koju Vam pružamo. Izlažemo osobne podatke koje obrađujemo i za koju svrhu: Ime, prezime i kontaktni podaci (adresa, e-pošta, broj telefona/mobitela):

1. Zahtjev za rezervacijom: Korištenje podataka - Ove podatke koristimo kako bismo obradili Vaš zahtjev za rezervacijom smještaja, pronašli opciju boravka koja Vam najbolje odgovara, sklopili ugovor s Vama te kako bismo Vam omogućili boravak u odabranom objektu. Ponekad, a u svrhu mogućnosti obrade naknadnih potraživanja vezanih uz Vaš boravak u objektu ovu kategoriju podataka možemo čuvati u vremenski ograničenom periodu nakon što je završio Vaš boravak u objektu. Zašto koristimo podatke? - Kako bismo Vam mogli pružiti uslugu koju tražite. Pravna osnova - Izvršavanje ugovora, zakonska obveza i legitimni interes Agencije.

2. Obrada recenzija gostiju Korištenje podataka - Vaše kontakt podatke koristimo i kako bismo Vas pitali za mišljenje i recenziju objekta koji ste koristili. Ako nam za to date dozvolu Vašu ćemo recenziju i javno objaviti. Zašto koristimo podatke? - Ovaj proces provodimo kako bismo ispitali Vaše zadovoljstvo našom uslugom, proveli određene promjene za ubuduće te za potrebe marketinga ako nam za to date privolu. Pravna osnova - Legitimni interes Agencije i Vaša privola.

3. Reklamne obavijesti Korištenje podataka - Ako nam za to date privolu, na e-poštu ćemo Vam slati newsletter s obavijestima o našoj usluzi, novostima i akcijama. Zašto koristimo podatke? - Svrha ovog procesa su naše marketinške usluge. Pravna osnova - Vaša privola.

4. Plaćanje i povrat novca Korištenje podataka - Vaše ćemo osobne podatke koristiti i u svrhu obrade plaćanja iznosa koji ste obvezni platiti za Vaš boravak u odabranom smještajnom objektu. Ponekad, ćete ostvariti i pravo na povrat pa ćemo ove osobne podatke koristiti i za te potrebe. Zašto koristimo podatke? - Svrha ovog procesa je obostrano izvršavanje obveza iz ugovora o najmu koji smo s Vama sklopili. Pravna osnova - Izvršavanje ugovora.

5. Testiranja kandidata za posao u Agenciji Korištenje podataka - Kada nam se javite kao potencijalni kandidat za posao u Agenciji Vaše ćemo osobne podatke koristiti kako bismo procesuirali Vaš zahtjev i proveli testiranje prije zapošljavanja. Zašto koristimo podatke? - Svrha ovog procesa je izvršenje radnji koje su potrebne i prethode procesu zapošljavanja. ravna osnova - Izvršavanje radnji koje su potrebne prije sklapanja ugovora o radu.

Datum rođenja, mjesto rođenja i prebivalište, državljanstvo, podaci o OIB-u i osobnim dokumentima (osobna iskaznica, putovnica):

1. Procesuiranje i obrada rezervacija Korištenje podataka - Ove podatke koristimo kako bismo obradili Vaš zahtjev za rezervacijom objekta, pronašli opciju boravka koja Vam najbolje odgovara, sklopili ugovor s Vama te kako bismo Vam omogućili boravak u odabranom objektu. Zašto koristimo podatke? - Kako bismo Vam mogli pružiti uslugu koju tražite. Pravna osnova - Izvršavanje ugovora i zakonska obveza Agencije.

2. Testiranje kandidata za posao Korištenje podataka - Kada nam se javite kao potencijalni kandidat za posao u Agenciji Vaše ćemo osobne podatke koristiti kako bismo procesuirali Vaš zahtjev i proveli testiranje prije zapošljavanja. Zašto koristimo podatke? - Svrha ovog procesa je izvršenje radnji koje su potrebne i prethode procesu zapošljavanja. Pravna osnova - Izvršavanje radnji koje su potrebne prije sklapanja ugovora o radu.

Platni podaci (IBAN, SWIFT broj, podaci o vrsti kreditne kartice i anonimizirani podaci o broju kartice): 1. Plaćanje i povrati Kako Korištenje podataka koristimo Vaše podatke - Vaše ćemo osobne podatke koristiti i u svrhu obrade plaćanja iznosa koji ste obvezni platiti za Vaš boravak u odabranom objektu. Ponekad, ćete ostvariti i pravo na povrat pa ćemo ove osobne podatke koristiti i za te potrebe. Zašto koristimo podatke? - Svrha ovog procesa je obostrano izvršavanje obveza iz ugovora o najmu koji smo s Vama sklopili. Pravna osnova - Izvršavanje ugovora.

Tko obrađuje Vaše osobne podatke? Trgovačko društvo Away d.o.o. za usluge, putnička agencija, sa sjedištem u Rijeci, Giuseppea Carabina 5, OIB 76103081867, MBS 040373695 (Agencija) je voditelj obrade u smislu UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. ("GDPR") o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Razmjena osobnih podataka Ovisno o vrsti Vaše interakcije s Agencijom, određene osobne podatke ćemo razmijeniti s trećim osobama. Pritom Vam jamčimo da cilj razmjene nije iskorištavanje Vaših osobnih podataka, već ih razmjenjujemo u svrhu pružanja kvalitetne i pravovremene usluge te usklađenosti sa zakonskim i podzakonskim obvezama.  Slijedom navedenog, Agencija će sljedećim subjektima, ovisno o situaciji, moguće dostavljati određene osobne podatke ili će im podaci biti dostupni zbog prirode procesa: - vlasnicima objekata za odmor koje ste odabrali kako bi Vam se mogla izvršiti usluga boravka - trećim pružateljima usluga koji obrađuje osobne podatke bilo u ime Agencije ili na zasebnoj pravnoj osnovi, a sve kako bismo mogli djelotvorno ispuniti traženu uslugu, odnosno isporučiti proizvode i pakete na temelju zajedničke poslovne suradnje i/ili s osnova korištenja neke zajedničke usluge i/ili legitimnog interesa (npr. obrada Vaše rezervacije i plaćanja, obrada Vaših recenzija i promidžba). Takvi pružatelji usluga mogu koristiti osobne podatke samo u opsegu i u svrhu naloga koji su dobili od Agencije ili prema pravilima koje su sami odredili kao voditelji obrade osobnih podataka (primjerice Facebook, Instagram, Booking.com itd.). U svakom slučaju Agencija privatnost i zaštitu osobnih podataka koje obrađuje postavlja kao prioritet i s osobitom odluku o odabiru partnera donosi oprezno i primjenjujući visok standard profesionalne pažnje - trećim osobama i javnopravnim tijelima, i to kako slijedi: (a) kako bismo bili usklađeni sa zakonskim ili podzakonskim pravilima, (b) kako bismo postupili po obveznoj uputi ili nalogu javnopravnog tijela, (c) kako bismo spriječili i/ili prijavili zlouporabne i nezakonite aktivnosti, (d) kako bismo zaštitili prava i osobnu sigurnost naših zaposlenika ili (e) ako je to potrebno uslijed tužbi i drugih pravnih zahtjeva - svim drugim osobama, u odnosu na koje smo zaprimili Vašu izričitu privolu za razmjenu. Iznimno, u slučaju statusnih promjena društva Agencije (npr. pripajanje, spajanje, odvajanje itd.) Vaši osobni podaci mogu biti preneseni na drugu pravnu osobu.

Vremenski period pohranjivanja Vaših podataka Razdoblje pohrane Vaših osobnih podataka će ovisiti o svrsi za koju su prikupljeni. Jamčimo Vam da Vaše podatke nećemo čuvati dulje nego li je to nužno potrebno za izvršenje svrhe za koju su prikupljeni. Ponekad, u određenim slučajevima ćemo možda imati pravnu obvezu da određene podatke čuvamo kroz dulje razdoblje nego li je to nužno potrebno za ostvarenje svrhe obrade. U takvom ćemo slučaju osobne podatke pohranjivati samo unutar zakonom propisanog minimuma. Tako npr. evidencije i isprave o dnevnom gotovinskom prometu, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave te druge evidencije moraju se čuvati minimalno 10 godina. Obavještavamo Vas da, uz ispunjenje GDPR-om propisanih pretpostavki, imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka u posjedu Agencije. Upute o načinu ostvarivanja Vaših prava detaljno su izložene u odjeljku u nastavku - Vaša prava.

Vaša prava U svrhu kontrole obrade Vaših osobnih podataka, raspolažete s velikim brojem prava koje, u zakonom propisanim slučajevima, možete ostvarivati izravno prema Agenciji. Radi se o ovim pravima: - pravo tražiti obavijest obrađuje li Agencija Vaše podatke te ako da, zatražiti detaljne informacije o samoj obradi; - pravo tražiti pristup Vašim osobnim podacima, na način da Agencija napravi njihovu kopiju, u fizičkom ili digitalnom obliku; - pravo tražiti ispravak Vaših netočno ili nepotpuno navedenih osobnih podataka koje posjedujemo; - pravo tražiti da izbrišemo Vaše osobne podatke koje posjedujemo; - pravo tražiti da ograničimo obradu Vaših osobnih podataka; - pravo izjaviti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka od strane Agencije, osobito u pogledu izravnog marketinga temeljenog na legitimnom interesu Agencije i automatizirane obrade; - pravo u svakom trenutku povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na privoli; - pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu u Hrvatskoj, Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr, tel: 01 4609-000. U slučaju da želite aktivirati neko od gore navedenih prava (osim zadnjeg, AZOP-a), molimo da nas kontaktirate putem službene e-pošte. Molimo imajte na umu da ćemo u svrhu uspješne obrade Vašeg zahtjeva, prije svega morati utvrditi Vaš identitet (npr. slanjem preslike osobe iskaznice). Navedeni osobni podaci će se koristiti isključivo u svrhu identifikacije te će se izbrisati odmah po utvrđenju identiteta. Ostvarivanje gore navedenih prava je u potpunosti besplatno. Međutim, u slučaju da su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, (npr. zbog učestalog ponavljanja unutar kraćeg vremenskog razdoblja) zadržavamo pravo da, prema vlastitoj ocjeni naplatimo razumnu naknadu za postupanje po zahtjevu ili odbijemo postupiti po zahtjevu.

Djeca Agencija je u potpunosti svjesna da su djeca osobito osjetljiva skupina te obraća osobitu pozornost na zaštitu njihovih osobnih podataka. Usluge Agencije nisu namijenjene osobama mlađim od 16 godina. U nekim slučajevima je za potrebe rezervacije boravka u objektu potrebno prikupiti i koristiti podatke o djeci koja će s roditeljima, zakonskim zastupnicima ili skrbnicima boraviti u odabranom objektu. Te ćemo podatke obrađivati samo ako su dani od strane roditelja, zakonskog zastupnika ili skrbnika ili s njihovom privolom. Ako doznamo da obrađujemo podatke o djetetu mlađem od 16 godina bez valjanog pristanka roditelja ili skrbnika, iste ćemo podatke odmah obrisati.

Kolačići (Cookies) Kako bi Vaš posjeti našoj internetskoj stranici bilo što ugodniji, ova stranica na Vaše računalo sprema malu količinu informacija, tzv. kolačića (eng. cookies). Kolačići, između ostalog, služe da bi web stranica radila optimalno te kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja. Korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati stranicu, no neke mogućnosti neće Vam biti dostupne. Što su kolačići? Kolačići su malene tekstualne datoteke koje se automatski spremaju na Vaše računalo, tablet ili mobitel (u daljnjem tekstu: Uređaj) kada posjetite određenu web stranicu. Na taj se način internetskoj stranici koja je poslala kolačić ili internetskoj stranici koja prepoznaje pohranjeni kolačić omogućava da "zapamti" Vaš Uređaj. Takvim "pamćenjem" ostvaruju se različite funkcije. Omogućuje se efikasna navigacija unutar web stranice, pamte se Vaše postavke (npr. jezik i valuta) za buduće posjete web stranice te se općenito nadograđuje njezina kvaliteta. Jednostavno, web stranici se omogućava da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. U tom pogledu, kolačićima se omogućuje da su reklame koje se prikazuju na internetu vezane uz vaše potrebe i interese. Postoje razne vrste kolačića, a naša web stranica koristi ove: - tehnički kolačići - radi se o kolačićima koji su nužno potrebni kako bismo Vam pružili uslugu koju ste zatražili te kako bi naša web stranica uopće bila funkcionalna - analitički kolačići - radi se o kolačićima koji prate statističku posjećenost web stranice radi dobivanja nužnih informacija o uspješnosti web stranice i pri tom također koristi uslugu treće strane - Google Analytics. - funkcionalni kolačići - radi se o kolačićima koji omogućavaju da Vas naša stranica prepozna te zapamti Vaše postavke kad ju ponovno posjetite (npr. jezik stranice i valuta). - marketinški kolačići - radi se o kolačićima putem kojih prikupljamo određene podatke (podatke o Vašim posjetima našoj stranici, sadržajima koje ste gledali, poveznicama koje ste pratili itd.), kako bismo Vam prezentirali marketinške sadržaje prilagođene Vašim interesima. Oni se mogu koristiti kako na samoj web stranici, tako i na prikazivačkim mrežama te kroz korištenje remarketinga na Google Analytics-u. Upotrebom kolačića treće strane (uključujući i Google), u suradnji sa Agencijom, prikazuju oglase Agencije na web-lokacijama diljem internetu. U nekom slučaju da se implementacijom kolačića obrađuju neki Vaši osobni podaci, našu obradu temeljimo na članku 6., stavku 1. b i/ili f GDPR-a, odnosno nužnosti ispunjenja ugovora kojeg je ispitanik obrade stranka ili zaštite naših legitimnih interesa za optimalnim i efikasnim funkcioniranjem web stranice.

Onemogućavanje kolačića Koristeći našu web stranicu, dajete pristanak da se na Vaše uređaje pohranjuju različite vrste kolačića.  Ukoliko želite, možete onemogućiti spremanje kolačića na Vaš Uređaj, no onemogućavanje svih kolačića moglo bi imati negativan učinak na korištenje mnogih internetskih stranica, pa tako i ove. Postavke kolačića mogu se kontrolirati, konfigurirati i onemogućiti u Vašem internetskome pregledniku. Želite li izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu potrebno je ažurirati postavke Vašeg internetskog preglednika.

Više informacije o kolačićima Ukoliko želite saznati više o kolačićima, dodatne informacije možete dobiti na sljedećim poveznicama:

Promjene obavijesti o privatnosti U svrhu usklađenja s zahtjevima GDPR-a i drugih primjenjivih propisa i zakona, ova Obavijest o privatnosti je ažurirana i izmijenjena na dan 4. studenog 2021. godine. U slučaju da napravimo značajne izmjene, o tome ćemo Vas jasno i pravovremeno obavijestiti kako biste mogli proučiti sve donesene izmjene i samostalno odlučiti hoćete li nastaviti koristiti usluge Agencije. Ovisno o vrsti obrade osobnih podataka, obavijest će biti objavljena na internetskoj stranici Agencije.

Kako nas kontaktirati? Stojimo Vam u svakom trenutku na raspolaganju da nas kontaktirate vezano uz obradu osobnih podataka od strane Agencije u slučaju da: - želite ostvariti bilo koje od Vaših prethodno navedenih prava;  - općenito imate bilo kakva pitanja, primjedbe ili sugestije u pogledu obrade osobnih podataka. Slobodno nas kontaktirajte u dobu radnog vremena Agencije, putem sljedećih kanala: Kontakt osoba: Anja Ban E-pošta: info@away.hr